• Stacks Image 125
About Us
The Underworld Production (UWP) ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 นับเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว ที่กลุ่มวิศวกรมืออาชีพ นักคิด นักบริหารและนักดนตรีที่มีประสบการณ์มากมายในวงการบันเทิงได้สั่งสมประสบการณ์และสร้างสรรค์ผลงานในสายงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างล้นหลามมากมายทั่วทุกมุมโลก ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้ก่อตั้ง UWP มุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเพื่อการก้าวเข้าไปสู่การเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งด้วยอุดมการณ์นี้เองที่เป็นที่มาของชื่อว่า The Underworld Production

UWP ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ 233 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ซอย 11 เขตบางกอกใหญ่ แขวงท่าพระ กทม. 10600 ผลิตผลงานมากมายหลายประเภท ตั้งแต่ การผลิตสื่อเสียง สื่อภาพ จัดหานักแสดงและผู้ผลิต งานกระจายภาพและเสียง งานนิทรรศการ งานแสดงต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดการบริหาร Campaign ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับสากล ควบคู่ไปกับการบริหารงานโดยทีมทีมบริหารที่มีหัวใจรักงานศิลป์ พร้อมจะสร้างสรรค์ ดูแลและถ่ายทอดจินตนาการของชิ้นงานต่าง ๆ ให้ออกมาเหนือคําบรรยาย

เป้าหมายของ UWP คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต Content และเทคโนโลยีการสื่อสาร, การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการรังสรรค์ผลงานคุณภาพ รวมไปถึงการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสัดเป็นส่วน นอกจากนั้น UWP ยังมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะสามารถประยุกต์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการตลาดรวมไปถึงงานอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต