The Underworld Production

We Move The World

Line of Visual

Stacks Image 249
Graphic And Photography
ในโลกที่ผู้รับข่าวสารมีพฤติกรรมการรับข่าวสารหรือข้อความประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแนวโน้มจากการศึกษาล่าสุดพบว่า ผู้รับสารนั้นมีแนวโนมที่จะอ่านข้อความอักษรน้อยลงเรื่อย และดูเหมือนว่าท่านผู้ชมต่างพากันไปรับข้อความจากสื่อในช่องทางอื่นแทน หนึ่งในสื่อหลักที่เข้ามาทดแทนสื่อประเภทข้อความอักษรและบทความคือสื่อประเภทภาพถ่าย ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตภาพที่สวยงาม มีคุณภาพทางทัศนียภาพสูง UWP จึงได้มีบริการการถ่ายภาพ เพื่อให้การสื่อสารใด นั้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ UWP คัดสรรค์มา ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพแบบ Full Frame ที่สามารถบันทึกภาพได้ในทุกเงื่อนไขของแสง หรือไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการบันทึกภาพแบบ HDR และอื่น อีกมากมายที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการ โดยมาตราฐานงานการบันทึกภาพที่ UWP มีนั้น เรามีความเป็นเลิศในทุก ประเภทของงาน ไม่ว่าจะเป็นงาน Portrait / Ladscape / Product Placement หรือภาพถ่ายประกอบสารคดีและเหตุการณ์ต่าง

นอกจากความเป็นเลิศในการภ่ายภาพแล้ว UWP ยังสามารถให้บริการงานประเภท Graphic Design ด้วย เรามี Graphic Designer พร้อมด้วยอุปกรณ์และ Software อันทันสมัยที่รอพร้อมให้บริการงานกราฟฟิกหลากหลายประเภทเช่น Magazine Design / Product Design หรือ Mass Media Design ด้วย

Video and Motion
จากความตั้งใจจริงที่จะเป็นผู้นำในการสร้างการสื่อสารที่ทรงพลัง UWP จึงได้สร้างหน่วยงานที่มีความพร้อมในทุก มิติเพื่อสร้างงานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสาขา Visual Display หรือที่เรียกสั้น กันว่างานภาพ ด้วยการเตรียมการตั้งแต่ระดับความคิดตั้งต้น เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลงานที่ถูกสร้างโดย UWP นั้น จะสามารถก่อเกิด พัฒนาและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยสวัสดิภาพได้
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านการบันทึกภาพได้ก้าวไกลเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลาเพียง 5 ปีที่ผ่านมา ความสามารถในการในการบันทึกภาพได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ และนอกจากระบบการบันทึกภาพของ UWP ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังได้พัฒนาระบบแวดล้อมต่าง ให้มีความทันสมัยตามมาตราฐานการบันทึกภาพที่สูงขึ้นในทุก วันอีกด้วย และไม่ใช่เพียงแต่ระบบบันทึกภาพที่ต้องการการได้รับการพัฒนา หากแต่ยังมีระบบการจัดการแสง และอุปกรณ์เทคนิคพิเศษเพื่อช่วยในการถ่ายทำ (Rig) จะต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อม กันกับระบบกล้องอีกด้วย

ที่ UWP เฉพาะของที่มีคุณภาพเท่านั้นที่เราคัดสรรค์มาให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นชุดกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมชุดเลนส์คุณภาพสูง ชุดการจัดแสงที่ยอดเยี่ยม ให้แสงสวยงามสมจริงหรือแม้กระทั้งอุปกรณ์ Rig (อุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษเพื่อใช้ในงานเฉพาะกิจ) ที่ได้รับการออกแบบและคัดสรรค์มาเป็นอย่างดี

Post-Production Studio
การผลิตผลงานให้สำเร็จนั้น นอกจากอุปกรณ์ถ่ายทำชั้นเลิศที่ได้ถูกนำมาใช้ในขณะถ่ายทำแล้ว ระบบการตัดต่อเองก็มีความสำคัญไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยทั่วไป การนำภาพที่ได้รับการบันทึกมาแล้ว (Footage) มากระทำการใด ต่อจะถูกเรียกว่าการทำ Post-Production แน่นอนคำว่า Post ซึ่งแปลว่าหลังจากนั่นเอง การทำ Post-Production นั้นเป็นงานอีกขั้นหนึ่งซึ่งอาศัยทักษะที่แตกต่างออกไปจากการถ่ายทำอย่างสิ้นเชิง โดยขั้นตอนของการทำ Post-Production นั้นจะเริ่มนับตั้งแต่การจัดเก็บ Footage เป็นต้นไป ลำดับการทำงาน Post-Production นั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่โครงการ อย่างไรก็ตามที่ UWP นั้น เรามีสตูดิโอทีได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีความพร้อมต่อการรองรับงานที่หลากหลาย เช่น งานเรียงลำดับภาพ การเกรดสี การทำ 3D Production และรวมไปถึงงานอื่น ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย